VTC Academy Plus VTC Academy Plus
Talkshow trực tuyến: “Game Developer nhà nghề kể chuyện – Cách một tựa game ra đời”
Mới

Talkshow trực tuyến: “Game Developer nhà nghề kể chuyện – Cách một tựa game ra đời”

Thời gian: 10:00-11:00 Chủ nhật, 23/01/2022
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
Miễn phí
Talkshow trực tuyến: “Môi trường học 4.0 dành cho Gen Z”
Mới

Talkshow trực tuyến: “Môi trường học 4.0 dành cho Gen Z”

Thời gian: 10:00-11:00 Chủ nhật, 16/01/2022
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
Miễn phí
Talkshow trực tuyến: “Chọn ngành thời Gen Z | Bạn chọn não trái hay não phải?”

Talkshow trực tuyến: “Chọn ngành thời Gen Z | Bạn chọn não trái hay não phải?”

Thời gian: 10:00-11:00 Chủ nhật, 09/01/2022
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
Miễn phí
Talkshow trực tuyến: “Câu chuyện ước mơ – Tôi có 1 ước mơ được cho đi”

Talkshow trực tuyến: “Câu chuyện ước mơ – Tôi có 1 ước mơ được cho đi”

Thời gian: 10:00-11:00 Chủ nhật, 02/01/2021
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
Miễn phí
Talkshow trực tuyến: “Cẩm nang quản lý thời gian dành cho gen Z”

Talkshow trực tuyến: “Cẩm nang quản lý thời gian dành cho gen Z”

Thời gian: 10:00-11:00 Chủ nhật, 05/12/2021
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
Miễn phí
Talkshow trực tuyến: “Câu chuyện nghề nghiệp – Bằng cấp hay năng lực quan trọng hơn?”

Talkshow trực tuyến: “Câu chuyện nghề nghiệp – Bằng cấp hay năng lực quan trọng hơn?”

Thời gian: 10:00-11:00 Chủ nhật, 12/12/2021
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
Miễn phí
Talkshow trực tuyến: “Hành trình kết nối và Lan tỏa hạnh phúc đến cộng đồng”

Talkshow trực tuyến: “Hành trình kết nối và Lan tỏa hạnh phúc đến cộng đồng”

Thời gian: 10:00-11:00 Chủ nhật, 21/10/2021
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
Miễn phí
Liên hệ với VTC Academy Plus

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757