VTC Academy Plus VTC Academy Plus
Talkshow trực tuyến: “Biết tuốt ngành 3D – Học dựng hình hay hoạt hình?”

Talkshow trực tuyến: “Biết tuốt ngành 3D – Học dựng hình hay hoạt hình?”

Thời gian: 10:00-11:00 Chủ nhật, 06/03/2022
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
Miễn phí
Talkshow trực tuyến: “Giải mã sức hút AI qua trợ lý ảo của Iron Man”

Talkshow trực tuyến: “Giải mã sức hút AI qua trợ lý ảo của Iron Man”

Thời gian: 10:00-11:00 Chủ nhật, 27/02/2022
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
Miễn phí
Talkshow trực tuyến: “Hành trình chinh phục ngành Lập trình Phần mềm cho 2k4”

Talkshow trực tuyến: “Hành trình chinh phục ngành Lập trình Phần mềm cho 2k4”

Thời gian: 10:00-11:00 Chủ nhật, 20/02/2022
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
Miễn phí
Talkshow trực tuyến: “Nắm bắt xu thế tuyển dụng ngành Công nghệ thông tin thời 4.0’’

Talkshow trực tuyến: “Nắm bắt xu thế tuyển dụng ngành Công nghệ thông tin thời 4.0’’

Thời gian: 10:00-11:00 Chủ nhật, 13/02/2022
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
Miễn phí
Talkshow trực tuyến: “Game Developer nhà nghề kể chuyện – Cách một tựa game ra đời”

Talkshow trực tuyến: “Game Developer nhà nghề kể chuyện – Cách một tựa game ra đời”

Thời gian: 10:00-11:00 Chủ nhật, 23/01/2022
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
Miễn phí
Liên hệ với VTC Academy Plus

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757