VTC Academy Plus VTC Academy Plus
Chương trình đào tạo
xem tất cả
Trí Tuệ Nhân Tạo
Trí Tuệ Nhân Tạo
5 (15343)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2.5 năm
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Kỹ Thuật Phần Mềm (Liên Thông Quốc Tế)
Kỹ Thuật Phần Mềm (Liên Thông Quốc Tế)
5 (12698)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2.5 năm
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Kỹ Xảo Hoạt Hình 3D (Liên Thông Quốc Tế)
Kỹ Xảo Hoạt Hình 3D (Liên Thông Quốc Tế)
5 (16456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2.5 năm
Khối ngành: Thiết kế
Liên hệ với VTC Academy Plus

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757