VTC Academy Plus VTC Academy Plus

Sản phẩm học viên

Sản phẩm học viên

Tracking Diet
Tracking Diet
Kỹ thuật phần mềm
Giả lập xe tự hành
Giả lập xe tự hành
Trí tuệ nhân tạo
Điểm danh học viên
Điểm danh học viên
Trí tuệ nhân tạo
Part-Time Hunter
Part-Time Hunter
Dựng hình 3D
Jurassic Guardian
Jurassic Guardian
Dựng hình 3D
Electric Bees
Electric Bees
Dựng hình 3D
Post Owl Tower
Post Owl Tower
Dựng hình 3D
Shark TMU 1.0
Shark TMU 1.0
Dựng hình 3D
Viruss
Viruss
Diễn hoạt 3D
Mutation Bio
Mutation Bio
Diễn hoạt 3D
Trade Topia
Trade Topia
Diễn hoạt 3D
The Awakening
The Awakening
Dựng hình 3D
Rune
Rune
Dựng hình 3D
No escape
No escape
Dựng hình 3D
Childhood Game
Childhood Game
Kỹ thuật phần mềm
The Portal
The Portal
Dựng hình 3D
Motobike
Motobike
Dựng hình 3D
Ninja Runner
Ninja Runner
Kỹ thuật phần mềm
Vehicle
Vehicle
Dựng hình 3D
Endless Spaceship
Endless Spaceship
Kỹ thuật phần mềm
Zoro
Zoro
Dựng hình 3D
The Soul Stone
The Soul Stone
Diễn hoạt 3D
Timeline
Timeline
Diễn hoạt 3D
The Treasure
The Treasure
Dựng hình 3D

Liên hệ với VTC Academy Plus

  • Hà Nội: 0857 976 556
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299