VTC Academy Plus VTC Academy Plus
Sản phẩm học viên RUBIKA

Tên tác giả: Học viên RUBIKA

Công cụ: Maya, Zbrush, Adobe Photoshop, Top Gun, Marmoset,…

Người hướng dẫn: Giảng viên RUBIKA

Sản phẩm học viên RUBIKA
Sản phẩm học viên RUBIKA
Sản phẩm học viên RUBIKA
Sản phẩm học viên RUBIKA
Sản phẩm học viên RUBIKA
Sản phẩm học viên RUBIKA
Sản phẩm học viên khác
xem tất cả sản phẩm
Motobike

Motobike

Dựng hình 3D
Childhood Game

Childhood Game

Kỹ thuật phần mềm
No escape

No escape

Dựng hình 3D
Liên hệ với VTC Academy Plus

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757