VTC Academy Plus VTC Academy Plus
Sản phẩm học viên RUBIKA

Tên tác giả: Học viên RUBIKA

Công cụ: Maya, Zbrush, Adobe Photoshop, Top Gun, Marmoset,…

Người hướng dẫn: Giảng viên RUBIKA

Sản phẩm học viên RUBIKA
Sản phẩm học viên RUBIKA
Sản phẩm học viên RUBIKA
Sản phẩm học viên RUBIKA
Sản phẩm học viên RUBIKA
Sản phẩm học viên RUBIKA
Sản phẩm học viên khác
xem tất cả sản phẩm
Defender Fantasy

Defender Fantasy

Dựng hình 3D
Shark TMU 1.0

Shark TMU 1.0

Dựng hình 3D
Landing page Tuyển sinh

Landing page Tuyển sinh

Kỹ thuật phần mềm

Liên hệ với VTC Academy Plus

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757