VTC Academy Plus VTC Academy Plus
Sản phẩm học viên RUBIKA

Tên tác giả: Học viên RUBIKA

Công cụ: Maya, Zbrush, Adobe Photoshop, Top Gun, Marmoset,…

Người hướng dẫn: Giảng viên RUBIKA

Sản phẩm học viên RUBIKA
Sản phẩm học viên RUBIKA
Sản phẩm học viên RUBIKA
Sản phẩm học viên RUBIKA
Sản phẩm học viên RUBIKA
Sản phẩm học viên RUBIKA
Sản phẩm học viên khác
xem tất cả sản phẩm
Zoro

Zoro

Dựng hình 3D
The Soul Stone

The Soul Stone

Diễn hoạt 3D

Liên hệ với VTC Academy Plus

  • Hà Nội: 0857 976 556
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299