VTC Academy Plus VTC Academy Plus
Chương trình đào tạo chất lượng quốc tế
Diễn hoạt 3D </br>chuyên sâu
Diễn hoạt 3D
chuyên sâu
5 (16456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2.5 năm
Khối ngành: Thiết kế
Kỹ thuật </br>Trí tuệ nhân tạo
Kỹ thuật
Trí tuệ nhân tạo
5 (15343)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2.5 năm
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Kỹ thuật </br>Phần mềm
Kỹ thuật
Phần mềm
5 (12698)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2.5 năm
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Đăng ký tư vấn
Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757