VTC Academy Plus VTC Academy Plus
Lịch khai giảng
Chương trình đào tạo dài hạn VTC Academy Plus TP. Hồ Chí Minh
Khối ngành Chuyên ngành Thời gian Giờ học Năm 2021 Năm 2022
Thiết kế Diễn hoạt 3D chuyên sâu 2.5 năm Ban ngày 09/2021 09/2022
Công nghệ thông tin Kỹ thuật Phần mềm 2.5 năm Ban ngày 09/2021 09/2022
Công nghệ thông tin Kỹ thuật Trí tuệ nhân tạo 2.5 năm Ban ngày 09/2021 09/2022
Chương trình đào tạo dài hạn VTC Academy Plus Hà Nội
Khối ngành Chuyên ngành Thời gian Giờ học Năm 2021 Năm 2022
Thiết kế Diễn hoạt 3D chuyên sâu 2.5 năm Ban ngày 09/2021 09/2022
Công nghệ thông tin Kỹ thuật Phần mềm 2.5 năm Ban ngày 09/2021 09/2022
Công nghệ thông tin Kỹ thuật Trí tuệ nhân tạo 2.5 năm Ban ngày 09/2021 09/2022
Đăng ký tư vấn
Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

  Chương trình đào tạo
  xem tất cả
  Diễn hoạt 3D </br>chuyên sâu
  Diễn hoạt 3D
  chuyên sâu
  5 (16456)
  Hình thức học: Tập trung
  Thời hạn: 2.5 năm
  Học phí: Thiết kế
  Kỹ thuật </br>Trí tuệ nhân tạo
  Kỹ thuật
  Trí tuệ nhân tạo
  5 (15343)
  Hình thức học: Tập trung
  Thời hạn: 2.5 năm
  Học phí: Công nghệ thông tin
  Kỹ thuật </br>Phần mềm
  Kỹ thuật
  Phần mềm
  5 (12698)
  Hình thức học: Tập trung
  Thời hạn: 2.5 năm
  Học phí: Công nghệ thông tin
 • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
 • Hà Nội: 0981 114 757