VTC Academy Plus VTC Academy Plus
Trade Topia

Tên tác giả: Học viên VTC Academy

Công cụ: Maya, 3Ds Max, Cinema 4D, Unreal Engine,…

Người hướng dẫn: Giảng viên VTC Academy

Trade Topia
Trade Topia
Trade Topia
Sản phẩm học viên khác
xem tất cả sản phẩm
Endless Spaceship

Endless Spaceship

Kỹ thuật phần mềm
The Treasure

The Treasure

Dựng hình 3D
Giả lập xe tự hành

Giả lập xe tự hành

Trí tuệ nhân tạo

Liên hệ với VTC Academy Plus

  • Hà Nội: 0857 976 556
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299